Agency Agreement Betekenis

A trade agency agreement may be concluded for a specified period or for an indeterminate period. If the contract of the commercial agency is concluded for a certain period of time, the termination can only take place during that period if such a termination has been agreed in the contract of the commercial agency. If and if a fixed-term trade agency agreement is maintained after that period (and no other agreement is reached between the master and the agent), it is considered that the application of the law has made the agreement an agreement for an indeterminate period. An agency agreement must be distinguished from a distribution agreement. As part of a distribution agreement, the distributor enters into contracts with third parties on its own behalf and on its own behalf. Non-competition clauses are only valid if they are concluded in writing and take effect for less than two years. A non-competition clause must be limited to the goods and services and territory of the sales agent. Under Dutch trade agency law, a non-competition clause can only apply for up to two years after the termination of the commercial agency`s contract. Where the effects of a non-compete clause are considered abusive in a commercial agency contract or disproportionately disadvantage the commercial agent, the court may declare or mitigate the effects of a non-compete clause contained in a contract relating to commercial agencies. Within the European Union, there is legislation to provide some protection to agents, in particular the right to compensation in certain circumstances when an agency is dismissed. The same is true in other parts of the world, and in some countries it is necessary for a foreign manufacturer to designate as an agent a person or company that is a national of the country in which the Agency will operate.

Under the right of representation in the Netherlands, the principal must be required to pay goodwill compensation to the sales agent in the event of termination. In accordance with the provisions of the trade agency in the Dutch Civil Code, this goodwill compensation cannot exceed the sum of the average annual commission in the last five years (or, if the agency contract does not run for five years, the annual average during the actual period). 4. From hiervoor bedoelde Agentuurrichtlijn een poging tot co-rdinatie van national wetgeving van de lidstaten door middel van een verplichte uitvoering van de minimum als neergelegd in de richtlijn. Een voorzienbaar effect van een dergelijke wetgevingsmethodiek is dat slechts kan worden getoetst of er sprake is van een uniform uitvoering van de minimumbepaling Indian ook aan die bepalingen uitvoering wordt gegeven op een wijze die harmonieus is grenzen van de verordening, wordt toegepast. Immers, zolang of autonomous betekenis en strekking van de minimumnormen niet zijn vastgesteld, kan niet worden bepaald waar een national regeling of Europese minimumnormen overstijgt. Dan is er geen sprake meer van gebonden wetgeving en is het terrein van de national autonomy hernomen.6xMet als consequentie dat het national recht uitsluitend voor wat betreft het door de richtlijn betroffen deel moet worden uitgelegd in overeenstemming met de richtlijn, See arresten HvJ 14/83 (Von Colson), 79/83 (Harz), C-106/89 (Marleasing) in C-334/92 (Miret). Met recht noemt Meijer (TBR 1995, p. 121 e.v.) says geen geslaagde harmonisatiepoging.

Zo ook Hartlief, Enige opmerkingen over mogelijkheid en wenselijkheid van een Europees privaatrecht, NTBR 1994, p. 206-207. Daarnaast gaf de richtlijn een keuzemogelijk voor wat betreft de aan de agent toekomende vergoeding, te ween een abstracte vergoeding (het zogenoem indemnitessysteem) en een vorder toting herstel van nadeel.